Khách hàng

Vietbalo Tour Đại chiến đảo Bình Ba cùng Hội Khuyến học Tây Ninh

Vietbalo Tour Đại chiến đảo Bình Ba cùng Hội Khuyến học Tây Ninh

Thứ Wed, 16/12/2020

tham quan đảo bình ba

Hành trình ra đảo với nhiều câu chuyện vui vẻ !

Đi xe điện tham quan đảo bình ba

Đi xe điện tham quan đảo Bình ba

đi xe tham quan đảo

Chụp hình vịnh

ăn cơm trên đảo bình ba