TUYẾN TRẦN ĐỀ (SÓC TRĂNG) - CÔN ĐẢO

Thời gian: 2;30
Khởi hành: 8:00
Giá từ: 390.000₫

Express Boat From Ho Chi Minh to Con Dao island

Thời gian: 8 am
Khởi hành: Every Day
Giá từ: 390.000₫

TUYẾN RẠCH GIÁ - NAM DU

Thời gian: 1h15
Khởi hành: 07:25
Giá từ: 250.000₫

TUYẾN VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

Thời gian: 4h30
Khởi hành: 8:00
Giá từ: 790.000₫

TUYẾN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

Thời gian: 1:15
Khởi hành: 07:25
Giá từ: 250.000₫

TUYẾN RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC

Thời gian: 2h15
Khởi hành: 7:40
Giá từ: 340.000₫

Vé tàu đi Phú Quốc - CN Sài Gòn

Thời gian: 1h15"
Khởi hành: Sáng 08h00 - Về 13h00
Giá từ: 250.000₫

Vé Tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo

Thời gian: Hơn 4 tiếng
Khởi hành: Sáng 08h00 - Về 13h00
Giá từ: 750.000₫