Tour khám phá dòng kênh huyền thoại Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Thời gian: Thứ 7 Chũ nhật hàng tuàn lúc 17h30 và 19h
Khởi hành: 661 Hoàng Sa
Giá từ: 380.000₫