Khách hàng

Teambuiding Tập đoàn VinaGP tại Phú Quốc năm 2022

Teambuiding Tập đoàn VinaGP tại Phú Quốc năm 2022

Thứ Wed, 14/09/2022

Vietbalo Tour và tổ chức thành công Chương trình Teambuilding kết hợp Gala cho Tập đoàn VinaGP. Với gần 100 thành viên đến từ các công ty thành viên VinaAgri và VinaGP. 

Ngoài chương trình Team và Gala, đoàn đã kết hợp thăm quan Cáp treo Hòn Thơm, Grandworld - Thành phố không ngủ. 

Dưới đây là một số hình ảnh chuyên nghiệp của đoàn Teambuilding và Gala tại Phú Quốc.  

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/VietbaloTourJSC/photos/?ref=page_internal