Khách hàng

Hội CCB TDM tham quan Đồng Thap - Cần Thơ

Hội CCB TDM tham quan Đồng Thap - Cần Thơ

Thứ Wed, 16/12/2020

tham quan miền tây

LÊN XE VUI VẺ

đi chợ nổi cái răng cần thơ

CHĂM CHÚ NHÌN ....

CHỘP CÁI NÀO

LÀM KIỂU NÀO

VỀ MIỀN TÂY

ĐI XẺO QUÝT THÔI

ĐÒ CHÈO

RÁNG CHÈO NHA MẤY EM

TÀI XẾ CHỊU CHƠI

TÀI XẾ CỦA NĂM

CHIA TAY QUÝ KHÁCH

CHIA TAY ĐOÀN