Thử thách bản thân cùng VIET NUTS & AVC 2019

790.000₫

- +

Dịch vụ đính kèm:

Teambuilding ma trận
Teambuilding thực hành
Teambuilding trải nghiệm
indoor và outdoor

Mời quý vị xem qua vi deo Teambuilding của chúng tôi, cảm ơn !

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWAYIVnwhLg&t=555s

Các nội dung tùy chỉnh viết ở đây